Werkgroepen

Dernier ajout : 12 septembre 2010.

Als je een specifieke werkgroep wil contacteren of eraan wil mee werken, kan je hen contacteren via hun emailadres :

1. Communicatie : twee subgroepen : alternatieve media en mainstream media. Deze groep is verantwoordelijk voor de contacten met de media, perswerk en permanentie tijdens het kamp om de pers te woord te staan. Deze groep denkt na over manieren om met de pers en burgers te communiceren.

2. Website + lijsten + emails : Deze groep maakt en onderhoudt de website. Ze maakt de email-adressen en helpt met communicatie. Ze doet ook de mobilisatie via het internet.

3. Logistieke Group : Deze groep is verantwoordelijk voor de accomodatie. Later maken we verschillende subgroepen voor het terrein, water, electriciteit, slaapplaatsen en transport. De groep zoekt plaatsen waar de activiteiten doorgaan. Ze regelt de plaatsen, communiceert erover met de verschillende werkgroepen en denkt na over transportmogelijkheden erheen. Ze kijkt ook voor geluidsinstallaties waar nodig.

Oproep van de groep logistiek

4. Voedsel team : Het voedsel team contacteert en regelt kook-collectieven. Ze zorgt voor transport. De groep maakt een lijst van benodigdheden en koopt groenten en drank.

5. Vertaling : Deze groep vertaalt het tekstmateriaal voor het No Border Camp. Vertaal mee : Contacteer de groep en vertaal de teksten in jouw taal.

6. Agenda/Programma : Verzamelt voorstellen voor het programma en stelt de agenda op van de kampactiviteiten. Workshops, optredens, films, acties enzovoort. Ze maakt dit programma bekend. Ze contacteert de logistieke groep wanneer er plaatsen nodig zijn om het programma te realiseren.

Oproep van de programma groep

7. Medical team : Informeert over preventieve medicatie en zorgt voor permanentie tijdens het kamp en voor verschillende activiteiten, acties en betogingen. Contacteert het legal team en de welkom groep om info te verspreiden over hygienische en medische noden. Zoekt een plaats en uitrusting voor medische posten.

Oproep medische ploeg

8. Legal team : Maakt een juridische handleiding. Maakt dat er juridische permanentie is tijdens het kamp en nadien. Helpt andere groepen met juridische ondersteuning. Contacteert advocaten en juridische adviseurs.

Oproep legal team

9. Financiën : Beheert de budgetten (In Calais was dat 15 000 euro). Kijkt voor fondsen. Checkt de financiële behoeftes van de andere werkgroepen.

10. Proces groep : Zorgt dat de info van de verschillende groepen naar elkaar doorstroomt en volgt het voorbereidingsproces op. Zorgt ervoor dat we niets vergeten. Zorgt dat alle werkgroepen actief zijn en deelnemen aan het proces. Doet de oproep voor de vergaderingen. Ze maakt verslagen, ook tijdens het kamp. Ze zorgt voor de communicatie tussen de verschillende groepen tijdens het kamp. Tijdens het kamp plant ze de grote meetings, en zorgt ze ervoor dat iedereen betrokken is in de horizontale besluitvormingsprocessen.

11. Welkom groep : Maakt dat de info goed verspreid wordt naar wie naar het kamp komt. Verzamelt alle info. Organiseert de welkomstand en het informatiepunt in het kamp. Kijkt voor kaarten, transportmogelijkheden, het programma, enzovoort. Zorgt ervoor dat de welkomstand het hele kamp door goed draait.

12. Grote demo groep : Deze groep organiseert de grote demo op zaterdag 2 oktober. Ze contacteert organisaties en vraagt toestemming.

13. Mobilisatie : Verspreidt posters en flyers op lokaal en globaal niveau. Organiseert en coördineert infoavonden en de internationale mobilisatie. Zorgt voor materiaal voor anderen die willen mobiliseren. Contacteer deze groep als je in jouw buurt of land wil mobiliseren.

Alle info en materiaal om mee te mobiliseren voor het No Border Kamp in Brussel

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0