11 AUGUSTUS in Bussel - No Border in PleinOPENair

samedi 7 août 2010

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

PleinOPENair 2010

PleinOPENair vervolgt vastberaden de weg die het reeds sinds 1998 bewandelt, van braakliggende terreinen tot publieke plaatsen, van parken tot impassen. PleinOPENair gaat de strijd aan met de heersende stagnatie en en met de angstige geesten die dit tijdperk ondermijnen. In dit lome zomerse seizoen leggen we een figuurlijk bommetje onder de mediatieke-politieke agenda die Brussel onophoudelijk associeert met onveiligheid. Zeker de laatste maanden leek Brussel een uiterst gevaarlijke stad vol boeven, wapens en relschoppers.

We verkondigen niets nieuws wanneer we beweren dat het kapitalisme en haar zoveelste crisis de bestaande ongelijkheden en het sociale geweld alleen maar vergroten. Het opkomende « onveiligheidsgevoel » dat gemakkelijkheidshalve aan de publieke opinie wordt toegeschreven, gaat niet enkel over zogenaamde kleine criminaliteit. Helemaal niet. Zo is één van de eerste oorzaken van onveiligheidsgevoel in de stad de overdreven snelheid van auto’s ! Zelfs al valt de angst voor een inbraak of een overval niet te negeren, toch is het pallet van onveiligheid heel wat meer geschakeerd dan over het algemeen beweerd. Er zijn angsten die geen enkele veiligheidscamera of ordekracht kan regelen. De angst om je werk te verliezen, je uitkering, de onzekerheid over een goede woning, de schrik voor stigmatisering naargelang je afkomst, sociale conditie, geslacht, wijk. De vrees voor discriminatie bij het zoeken naar werk, om uit het land gezet te worden...

Het gereduceerde beeld dat de media en de politiek ophangen over de diverse oorzaken van onveiligheidsgevoel is niet louter een vergetelheid. Vanuit strategisch opzicht laat dit onveiligheidsbeeld toe om maatregelen te nemen die de vrijheid beknotten en de « gewone mensen » sussen. Zij die ongewenst zijn, armen, vreemdelingen en andere afwijkelingen, worden gecontroleerd en vervolgd. De overheid, die geen blijf weet met de groeiende sociale ongelijkheden, vermijdt zo te erkennen wat er echt mank loopt. Ander voordeel : de economie krijgt een nieuwe stimulans door de creatie van een nieuwe markt, deze van de veiligheid. Bewakingstechnologie, privatisering van gevangenissen, jobcreatie in de veiligheidsbranche, orwelliaanse architectuur, … Ondertussen kunnen fiscale paradijzen en financiële speculanten straffeloos hun slag slaan.

Brussel verandert mee. Sommige levendige volkswijken krijgen het label « getto » en worden no-go-zones met nultolerantie. Publieke ruimte hangt vol camera’s, de middenklasse verlaat de stad of trekt zich terug in omheinde woonwijken. Het statuut van Hoofdstad van Europa wordt ons ingehamerd als enige uitweg voor een stad die steeds meer duaal wordt.

PleinOPENair begeeft zich dit jaar voor één weekend naar de Europawijk, een gekend precair toevluchtsoord voor Euro-daklozen zonder papieren. Het weekend erop installeert PleinOPENair zich op de grens tussen hoog- en laagstad, een kruispunt tussen twee “getto’s”. Deze locaties en de programmatie zetten enkele aspecten over (on)veiligheid in de kijker : « gated communities » en andere getto’s voor rijken, afsluiting van publieke ruimte met veiligheidscamera’s, verdwijnen van publieke banken en andere hoekjes waar ongewensten toevlucht vinden. Een speciale vermelding gaat naar de installatie van toegangspoortjes aan de metro zodat de reizigers verplicht een chipkaart moeten gebruiken die al hun verplaatsingen vastlegt... Een programma dat de daver op het lijf zou kunnen jagen moest het niet zo samengesteld zijn dat het een loopje neemt met alarmerende discours en beelden. Geen paniek dus, PleinOPENair blijft vooralsnog een plezante manier om elkaar te ontmoeten, de stad af te dweilen en films te (her)ontdekken onder de sterrenhemel.

PROGRAMMA :

Vrijdag 30 & Zaterdag 31.07 > Museum voor Natuurwetenschappen (1050 Brussel)
Woensdag 04.08 > Gésù (St Josse)
Vrijdag 06 & Zaterdag 07.08 > Laîné Square (1060 Brussel)
Woensdag 11.08 > Gésù (1210 Brussel)

NL PROGRAMMA (on line + pdf) : http://www.nova-cinema.org/spip.php?rubrique1416&lang=nl
www.nova-cinema.orgPROGRAMMA - WOENSDAG 11 AUGUSTUS :

Deuren open om 19u

# Zeefdrukworkshop No Border

De No Border kampen vinden sinds de jaren ’90 overal ter wereld plaats. Hun bedoeling is om de strijd tegen het systeem van grenzen wereldwijd te bundelen. Centraal staat de idee dat het legitiem is dat mensen zich verplaatsen en daar gaan leven waar het hun goed lijkt.
Van 27 september tot 3 oktober 2010 slaat No Border haar tenten op in Brussel als antwoord op de politiek van Fort Europa. Maar al op woensdag 11 augustus kan je dit collectief zonder grenzen vinden in Gésù. Breng je oude T-shirts mee om er een No Border-tekening op te laten zeefdrukken !
www.noborderbxl.eu.org


# Films projectie

21u30 : Asyl
van Ina Volmer, 1995, CH, video, ov fr ot, 15’

Voor deze film ondervroeg de maakster Bosniërs die hun land ontvluchtten voor de oorlog en asiel vroegen in Zwitserland. Uit de tientallen uren film die ze opnam weerhield ze 15 minuten die ruimschoots volstaan om de absurditeit en de horror te tonen die politieke asielzoekers in Europa tegen komen.

21u45 : Comme tout autre humain
van Christiane Schmidt & Didier Guillain, 2008, BE, video, ov, 56’

Sint-Bonifaaskerk, Elsene, 2006. Meer dan 120 mannen, vrouwen en kinderen wachten op hun regularisatie. Sommige families verblijven hier reeds meer dan tien jaar. Ze leven in afwachting van hun papieren die de poort openen naar een beter leven hier in België. « Zoals elke andere mens » roept iemand aan het begin van de film. Het is een oproep tot respect en waardigheid waar ieder mens recht op heeft. Via het traject van Rashid, op vlucht voor de burgeroorlog in Algerije, de familie Bol, verjaagd uit Sudan door de sharia, en Hawa, een Guineese die ontsnapte aan een gedwongen huwelijk, ontdekken we dat na de moeizame weg voor het verkrijgen van papieren, het dagelijkse leven een permanente strijd blijft. De regisseurs getuigen over de moeilijkheden om een normaal leven te leiden : politieke onverschilligheid, politiegeweld, eenzaamheid, de moeizame zoektocht naar werk, administratieve kopbrekerij en "inburgering"... De "illegalen" zijn op zoek naar iets wat natuurlijk zou moeten zijn, respect, maar wat hun niet zomaar gegeven wordt.PLAATS : GESU-KLOOSTER

We zullen er geen gewoonte van maken, maar voor één keer trekt PleinOPENair zowaar naar een klooster ! Nergens ben je zekerder van een degelijke woonst dan in een klooster, toch ? Maar zelfs religieuze gebouwen ontsnappen niet aan het oog van bouwpromotoren. In 2007 verkochten jezuïeten het klooster Gésù dat sinds 1860 hun eigendom was. De nieuwe eigenaar, een bouwpromotor, heeft er wilde plannen mee : een luxe hotel, bubbelbaden en een congrescentrum. De gemeente steunt het project, maar het staat wel haaks op wat de stedenbouwkundige reglementen voorzien. Een klooster, dat is een woonzone en - hoewel je er soms aan zou kunnen twijfelen – die bestemming wordt niet zomaar aangepast omwille van de grieven van de bouwmarkt. In afwachting heeft een vereniging die opkomt voor het recht op wonen zijn intrek genomen in het gebouw. Er logeren een honderdtal daklozen en mensen zonder papieren. Je wordt er ontvangen op het binnenhof van het klooster in de schaduw van enkele majestueuze platanen.

Rue Traversière / Dwarsstraat 2, 1210 Bxxl.
Bus : 61 (Botanique / Kruidtuin).
Tram : 94, 92 (Botanique / Kruidtuin).
Metro : Botanique / Kruidtuin.
Bus de nuit / Nachtbus : N04 (Botanique / Kruidtuin) - dir. Bourse / richt. Beurs (dernier / laatste > 02:30).

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0