Blokkade detentie centrum Merksplas door aktivisten

vendredi 28 janvier 2011

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

BLOKKADE VAN GESLOTEN CENTRUM TE MERKSPLAS

Activisten protesteren tegen opsluitingsbeleid van Belgische regering

Vandaag, vrijdag 28 januari, protesteren een dertigtal activisten tegen het feit dat de Belgische regering mensen zonder papieren opsluit en het land uitzet. Ze ondernemen directe actie om dat beleid te verhinderen, door de toegangspoorten van het gesloten centrum te Merksplas te blokkeren. De activisten geven de vluchtelingen achter de tralies een gezicht door hun verhalen ter plekke naar buiten te brengen.

Activisten doorbreken isolement van ‘gedetineerden‘

De vluchtelingen worden onzichtbaar gemaakt, tot cijfers gereduceerd. De activisten brengen vandaag hun verhalen naar buiten. Ze hijsen tijdens de actie verschillende spandoeken met een telefoonnummer in de hoogte. Zodat de gedetineerden het lezen, het nummer bellen en hun verhaal vertellen. De activisten gooien ook tennisballen met boodschapbriefjes naar binnen om het gedwongen isolement van de vluchtelingen te doorbreken.

Ook vluchtelingen uit andere centra komen aan het woord, via getuigenissen die de activisten voorlezen. Een Afrikaan getuigt : “het zijn gevangenissen, echte gevangenissen. Indien men beweert dat dit centra zijn, dan zou dit als de centra van het Rode Kruis moeten zijn, waar mensen op een waardige manier worden geholpen. Maar hier word je behandeld als een crimineel. Je wordt opgesloten achter tralies, gebarricadeerd met ijzer.”

Het Belgische opsluitings- en deportatiebeleid

Het gesloten centrum te Merksplas telt 172 mannen. Het is één van de zes gesloten centra te België waar jaarlijks ongeveer 8000 mensen (inclusief kinderen) zonder papieren worden opgesloten en van waaruit ze worden uitgewezen. Een actievoerder legt uit “Onze economie draait op het vrij verkeer van goederen. Maar vele duizenden mensen die in ons land een kans willen op een beter leven, sluiten we uit en krijgen de stempel ‘illegaal en ongewenst’. Onze regering arresteert deze mensen en sluit hen op als ware criminelen, alleen omdat hun verblijfspapieren niet in orde zijn. Met hun uitzetting verliezen ze voor de tweede maal hun kans op een menswaardig bestaan. Ze worden uit de maatschappij geplukt en teruggestuurd naar de vaak uitzichtloze situatie in eigen land”.

Mensen worden herleid tot nummers. Dat merken we ook in uitspraken van Minister van Migratie- en Asielbeleid Wathelet, die zijn beleid verdedigt door te stellen dat er in 2010 meer uitwijzingen zijn geweest dan in 2008. Achter deze cijfers gaan mensenlevens schuil, daar kunnen we niet mee spelen.

*°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°*

*Uittreksels van de getuigenissen :*

- Er is slechts 1 uur waarop je je buiten een beetje kan vermaken, voor de rest zit je altijd opgesloten.

- Het moeilijkste is dat je nooit een misdaad hebt begaan. Je hebt hier een huis met alles erin, je bent al goed geïntegreerd, maar je hebt niet langer het recht iets mee te nemen. Je enige bezit is wat je op het moment van je arrestatie aanhad. Je kan niet naar huis om iets op te halen, een kleine koffer te pakken, dat is nog het zwaarste.

- Er was zelfs iemand die vastgeplakt werd, ik heb het over een Algerijn. Dit wil zeggen dat ze enkels, knieën, handen, helemaal vastkleven. Men draagt je en zet je achterin het vliegtuig.

- Ik voelde me heel slecht en ik begreep niet waarom ze mij geboeid hadden. Ik had niets misdaan. Ik ben geen dief. Ik had niets verkeerd gedaan. Ik was hier enkel illegaal.

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0