Medische info

vendredi 24 septembre 2010

Het is handig het medisch charter te lezen, deze zal je informatie geven rond de werking van het medisch team tijdens het kamp.

Als je het medisch team wilt vervoegen, wordt dit eveneens aangemoedigd. Lees de oproep.

Het medisch team is heeft eveneens nog medisch materiaal nodig.

Daarenboven vind je hier de volledige uitrusting van de hulpverleners.

Om je voor te bereiden op acties en om te weten hoe te reageren bij ongevallen, kan je de medische gids lezen.

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0