29 MEI - Merksplas - Lawaaidemo voor gesloten centrum

mardi 11 mai 2010

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

LAWAAIDEMO voor gesloten centrum van MERKSPLAS
Zaterdag 29 mei 2010 14 uur, Kapelstraat

In België zijn er 6 gesloten centrum waar migranten worden gedetineerd om hen naar hun land van herkomst terug te sturen.

Na Brugge en Vottem kozen wij op 29 mei voor een lawaaidemo voor het gesloten centrum van Merksplas.

Deze bijeenkomst is onderdeel van akties tegen de Europese controle systeem en voor de migratievrijheid, voor de vrijheid van beweging en installatie, en tegen de grenzen.

De mens heeft altijd gemigreerd om diverse redenen : oorlogen, hongersnoden of gewoon voor het avontuur. In onze systemen worden de migraties en de migranten afgeschilderd als een bedreiging voor onze veiligheid, onze economie en dus worden ze gecriminaliseerd, opgesloten, uitgezet.

Europa en alle Europese staten nemen aktief deel aan de bloedige repressie van die migraties, aan de bouw van een Fort Europa. Zij verstrekken aan de weiniggekende Europese leger, FRONTEX, financi ?le en logistieke middelen om met geweld en repressie de "ongewenst"migraties te stoppen.

De gesloten centra zijn een schakel in dit systeem van uitsluiting en maken deel uit van onze doelstellingen.

NOBORDER
http://www.noborderbxl.eu.org
STOP DEPORTATION
noiseagainstborders[_at_]vluchteling.be

PDF - 380.3 ko
LAWAAIDEMO

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0