Doelstellingen, eisen en werking van het kamp

samedi 4 septembre 2010

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [français] [italiano] [Nederlands] [polski] [русский]

Doelstellingen van het kamp

- De Europese (anti)migratiepolitiek aanklagen ;

- Deze politiek in zijn kapitalistisch kader plaatsen en ze in relatie brengen met andere mechanismen van uitsluiting (imperialisme, gentrificatie,...) ;

- De Belgische en Europese uitwijzingsmachine blokkeren ;

- Een open communicatie-ruimte creëren voor de strijd van de migranten ;

- Effectief actievoeren door de organisatie van een autonoom kamp onder zelfbestuur ;

- Ontwikkelen en onderhouden van Europese netwerken voor de strijd tegen Fort Europa.

Principes van het kamp

- Gelijke rechten voor iedereen ;

- Geen grenzen, geen naties, stop deportaties ;

- Vrijheid van beweging en verstiging voor allen ;

- Geen mens is illegaal.

Eisen van het kamp

- Tegen de opsluiting van migranten en de slechte behandeling van de opgesloten migranten ;

- Tegen de controle, de opsluiting en de criminalisering van de migranten en deze die ze ondersteunen ;

- Tegen de militarisering van de grenzen, de onderdrukking en de uitwijzingen ;

- Tegen de exploitatie van de migranten ;

- Tegen de autoritaire kapitalistische systemen die oorlog, miserie en gedwongen uitzetting ondersteunen en voeden.

Axieprincipes van het kamp

- De acties staan onder zelfbeheer ;

- De deelnemers van het kamp aanvaarden de verschillende mogelijkheden van actievoeren te respecteren ;

- De deelnemers aan het kamp aanvaarden solidair te zijn in geval van repressie ;

Werking tijdens het kamp

- Elke morgen om 10 u nodigen we de deelnemers uit om mee de Algemene Vergadering te volgen. De vergadering is in meerdere talen, zeker Engels en Frans. Andere talen zijn mogelijk. We nemen beslissingen door consensus.

- Verschillende werkgroepen zorgen voor het goede verloop van het kamp, onder andere logistiek, financieel, juridisch en medisch. We vragen iedereen actief mee te werken aan deze groepen. Deze groepen rapporteren op hun beurt aan de Algemene Vergadering.

- Een workshop "communicatie en snelle besluitvorming op basis van consensus" gaat elke dag de Algemene Vergadering vooraf. Zo begrijpt iedereen de principes en het proces van een algemene vergadering : de rol van een facilitator en de besluitvormingsmiddelen (agenda, flowsharts, handsignalen...).

Regels van het kamp

- Het kamp bestaat in zelfbeheer. Het is noodzakelijk dat iedereen zich verantwoordelijk en respectvol gedraagt ten opzichte van de andere deelnemers. Het kamp is van alle deelnemers. We moedigen autonomie en verantwoordelijkheidszin aan.

- We tolereren geen enkele vorm van seksistisch, racistisch of gewelddadig gedrag in de omgeving van het kamp.

- Honden zijn niet gewenst op kamp.

- Fotograferen is niet toegelaten op het kamp. Op vooraf aangekondigde uren kunnen begeleide journalisten wel het kamp betreden om beelden te maken.

- Om de ecologische impact van het kamp te beperken, denken we na over de oorsprong en de recyclage-mogelijkheden van de producten die we meenemen op het terrein.

- We vragen iedereen mee te helpen met de kampbeveiligingsgroep.

- Commerciële en winstmakende activiteiten staan we niet toe op het kamp.

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0