cele, żądania, działania, reguły

vendredi 27 août 2010

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [français] [italiano] [Nederlands] [polski] [русский]

Cele obozu :

- sprzeciw wobec europejskiej polityce migracyjnej,
- ukazanie tego jak przydatna jest ta polityka dla systemu kapitalistycznego i innych procesów powodujących segregację społeczną (gentryfikacja, imperializm),
- zablokowanie belgijskiego mechanizmu deportacyjnego,
- otwarcie przestrzeni dla ‘dostrojenia’ walki o sprawę migrantów,
- stworzenie niezależnego i oddolnie organizowanego obozu, rozwój i wzmocnienie europejskich sił przeciwko fortyfikacji Europy.

Zasady obozu :

- Równe prawa dla wszystkich !
- Żadnych granic i nacji !
- Wolność przemieszczania i osiedlania się.
- Żaden człowiek nie jest nielegalny !

Walczymy przeciwko :

- aresztowaniom i wykorzystywaniem imigrantów,
- zatrzymaniom, kontroli i penalizacji imigrantów i ludzi wspierających ich sprawę,
- militaryzacji granic, deportacjom i represji,
- wyzyskiwaniu imigrantów,
- systemom kapitalistycznym i autokratycznym będącym powodem wypędzeń, wojen oraz biedy.

Działanie obozu :

- oddolna organizacja działań,
- akceptacja i respekt dla róznych rodzajów działań.
- solidarność przeciw represjom ze strony władz. Funkcjonowanie obozu :

- każdego dnia o 10 odbywa się zebranie wszystkich uczestników, z tłumaczeniem treści na angielski i francuski (tłumaczenie na inne języki powinno odbywać sie we własnym zakresie) i przyjmowaniem ustaleń na zasadzie konsensusu (ze wsparciem systemu znaków ręcznych),
- by zapewnić sprawne funkcjonowanie obozu zostaną stworzone grupy zadaniowe do spraw logistycznych, finansowych, prawnych, medycznych, itp. Każdy może w nie wstąpić w każdym czasie. Grupy te dają sprawozdania podczas zebrań głównych,
- warsztat z komunikacji w grupie i szybkiego procesu decyzyjnego na zasadzie konsensusu będzie przeprowadzany codziennie przed spotkaniami by zaznajomić mniej doświadczonych uczestników z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji i zarządzanie głównym spotkaniem.

Reguły obozu :

- to także wasz obóz, uprasza się więc o odpowiedzialność i samodzielność w działaniach, a także poszanowanie wobec każdego uczestnika,
- brak akceptacji dla zachowań seksistowskich, agresywnych i na podłożu rasistowskich,
- nie polecamy zabierania ze sobą psów,
- zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów podczas obozu ; grupa dziennikarzy zostanie poprowadzona przez obóz po poinformowaniu wszystkich uczestników,
- minimalizując negatywne skutki ekologiczne obozu, miejmy na uwadze pochodzenie i recykling rzeczy, które są wnoszone na obóz,
- zorganizowana zostanie grupa ochraniająca obóz, do której każdy będzie mógł dołączyć,
- nie zezwala się na żadną komercyjną działalność dla zysku podczas obozu .

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0