Jak idą przygotowania do No Border Camp ?

dimanche 22 août 2010

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [français] [Nederlands] [polski]

Wszystko zaczęło się w styczniu 2010 na ustaleniu jedno- lub dwudniowych comiesięcznych spotkań.

Grupy zadaniowe

Każda grupa zadaniowa działa niezależnie i ma osobną listę mailingową. Rezultaty każdej z nich są przedstawiane podczas spotkań głównych. Istnieje możliwość dołączenia do organizatorów pod warunkiem uznania ich poprzednich decyzji i działań.

Spotkania międzynarodowe

Pierwsze spotkanie międzynarodowe odbyło się 19-20 czerwca 2010. Następne jest zaplanowane na 21-22 sierpnia i działają podobnie jak spotkania główne. Spotkaniami tymi chcemy zachęcić jak największe grono osób także zza granicy. Uczestnikom zagranicznym oferuje się zakwaterowania i udział w dyskusji na tych samych warunkach co każdy gwarantując ciągłe tłumaczenie. Ciekawym rozwiązaniem podczas poprzedniego spotkania międzynarodowego był podział na podgrupy biorąc pod uwagę to, że decyzja każdej podlega zasadom konsensusu wobec wszystkich. Może się jednak zdarzyć, iż nowo przybyli uczestnicy kwestionują porzednie decyzje, co może mieć pozytywny skutek lub spowalniać proces decyzyjny w zależności od otwartości ‘starszych’ uczestników i dostosowania się nowych. Grupa moderująca dyskusję zapewnia wzięcie pod uwagę każdej propozycji i, o ile zostanie to pozytywnie rozpatrzone przez plenum, zmienia poprzednie ustalenia.

Jak ustala się plan obozu No Border ?

Grupa zadaniowa odpowiedzialna za ustalenie programu zbiera wszystkie propozycje dotyczące demonstracji, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Dzięki dostępnemu na stronie internetowej NBCformularzowi możliwe jest zaproponowanie grupie planistycznej własnych pomysłów. Grupa ta zobligowana jest do udzielenia odpowiedzi, i o ile nie zostanie ona otrzymana, wszelkie uwagi należy kierować do grupy logistycznej.

Grupa ta zapewnia miejsce oraz terminarz dla danej działalności podczas obozu. Potrzeby finansowe lub materiałowe powinny być zgłaszane do grupy finansowej lub właśnie logistycznej, które zostaną wzięte przez nich pod uwagę. Na każde zaakceptowane działanie otrzymacie wsparcie od grup medycznej i pomocy prawnej, a w przypadku jakichkolwiek represji solidarnie od każdego uczestnika obozu. Program ten zapewnia spójność z innymi działaniami, z tymże udział w nich jest indywidualną decyzją każdego uczestnika obozu, stwarzając równe warunki dla propozycji lokalnych jak i międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest duża demonstracja 2 października, nad wyłącznie którą osobna grupa zadaniowa pracuje od samego początku. Ponadto, przewidujemy warsztat z prowadzenia działań organizowanych oddolnie pierwszego dnia obozu

Podanie do publicznej wiadomości informacji o niektórych działaniach może nie być stosowne dla ich powodzenia, dlatego wiedza o nich zostanie podana w odpowiednim czasie, mimo to nie powinno to zniechęcać ludzi do uczestnictwa.

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0