Hoe wordt het kamp voorbereid ?

mercredi 18 août 2010

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [français] [Nederlands] [polski]

Algemene Vergaderingen

Het proces van het kamp begon in januari 2010 met een maandelijkse open algemene vergadering (1 à 2 dagen) voor iedereen.

Werkgroepen

Elke werkgroep is autonoom, is bereikbaar via een email-adres en heeft meestal een eigen mailing lijst. De werkgroepen brengen verslag uit tijdens de Algemene Vergaderingen. Men kan zich nog aansluiten bij één of meerdere werkgroepen op voorwaarde dat men het werk dat reeds geleverd werd respecteert, alsook de beslissingen die reeds genomen werden.

Internationale Vergaderingen

De eerste internationale vergadering vond plaats op 19 en 20 juni 2010. De volgende is voorzien op 21 en 22 augustus. Deze vergaderingen verlopen volgens dezelfde werkwijze als de andere Algemene Vergaderingen. Wij proberen zoveel mogelijk geïnteresseerde mensen vanuit het buitenland uit te nodigen. Er wordt voor een slaapplek gezorgd in Brussel en men neemt deel aan de vergadering, vertaling is voorzien. Tijdens de eerste vergadering bleek het werken gedurende 1 dag in subgroepen interessant. Over de beslissingen die genomen worden tijdens deze subgroepen, zoals tijdens de andere AV, moet er een consensus bereikt worden in de groep in plenaire zitting om goedgekeurd te kunnen worden. Het gebeurt dat nieuwe mensen eerder genomen beslissingen van mensen die reeds langer werken aan de voorbereiding van het kamp in vraag willen stellen. Dit kan heilzaam of contraproductief lijken, maar een open geest is nodig om het oude met het nieuwe voorstel af te wegen. De procesgroep wordt verzocht erop toe te zien dat elk voorstel in beschouwing wordt genomen en dat geen enkel voorstel meteen tenietgedaan wordt zonder een besluit waar iedereen in zich kan vinden.

Hoe stellen we het programma samen van de acties/manifestaties/ontmoetingen tijdens het kamp ?

De werkgroep Programma is belast met het verzamelen van alle voorstellen omtrent actie, workshops of culturele evenementen komende vanuit lokale of internationale hoek, om zo het best gekoppeld te worden aan de andere voorstellen.

Om iets voor te stellen aan de Programmawerkgroep, is er een formulier ter beschikking op de website van NBC. Het volstaat om dit in te vullen en door te sturen naar de werkgroep programma die zo snel mogelijk zal proberen te antwoorden. Indien dit niet gebeurt omwille van welke reden dan ook, kan je terecht bij de procesgroep.

De werkgroep Programma voorziet plaatsen, een uurrooster en de mogelijkheid aangekondigd te worden in het programma van het kamp. Voor een financiële aanvraag of het lenen van materiaal, moet je je richten tot de werkgroep Financiën en logistiek.

Over het algemeen worden alle voorstellen door de werkgroep Programma beschouwd als gelijkwaardig. Deze voorstellen zullen hulp krijgen indien nodig van het Medical Team en het Legal Team van NBC en zullen gesteund worden in het geval van repressie door alle deelnemers aan het kamp, zoals gespecificeerd in de actieprincipes van het kamp.

Zoals ook gespecifieerd werd in de principes zal geen enkel voorstel, komende vanuit lokale of internationale hoek, meer gelegitimeerd zijn dan een ander voorstel, aangezien we werken in zelfbeheer. Het is aan iedereen om zelf te bepalen wat hem of haar belangrijk lijkt om te doen in het kader van deze actieweek, er zijn geen officieel en officieus programma, maar 1 enkel programma waarbij de enige voorwaarde is een betrekkelijke samenhang met de doelstellingen van het kamp.

1 enkele uitzondering binnen deze principes is : de grote betoging op 2 oktober, zij zal genieten van dezelfde steun als de andere acties, maar wordt georganiseerd door een lokale werkgroep “grote betoging” die sinds het begin deelneemt aan de voorbereidingen van het kamp. Deze werkgroep organiseert geen andere actie. Niet alle acties kunnen openlijk worden aangekondigd. Dit moet mensen niet ontmoedigen die wensen deel te nemen of zich zelf te organiseren. De nodige informatie zal hen zo gauw mogelijk doorgespeeld worden. Anderzijds, een theoretische en praktische workshop is voorzien tijdens de eerste dag van het kamp om deze initiatieven te vergemakkelijken.

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0