Oproep voor Medische Teams

mardi 30 mars 2010

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [Español] [français] [Nederlands]

1) Wat is het No Border camp

Van 27 september tot 3 Okt wordt in Brussel een No Border Camp georganiseerd.

De opbouw van het kamp zal starten op 25september, gedurende de ganse week zijn er activiteiten in en rondom brussel en een grote betoging vindt plaats op 2 Oktober.

Een no border camp wil mensen samenbrengen die zich achter de eisen van no border kunnen scharen om samen te debatteren, te feesten, te informeren, en te protesteren.

De No Border beweging zet zich in tegen de tegen de europese en wereldwijde migratiepolitiek, voor vrijheid van beweging en vestiging en voor de afschaffing van grenzen.

Dit evenement zal honderden, misschien duizenden mensen verzamelen, zowel uit België als uit andere landen. En om het allemaal praktisch geregeld te krijgen zijn er verschillende werkgroepen opgericht die zich bezig houden met de praktische organisatie van het kamp, waaronder een werkgroep voor het medisch team en EHBA.

Jaren van mobilisatie en no border camps, hebben ons immers geleeerd dat als we verzamelen om actie te voeren tegen de brutaliteit van de staat, zijn grenzen of zijn sociale controle, we onszelf ook moeten voorbereiden op de trauma’s en de risico’s die zo’n protest meebrengt

2) Wat is het medisch team in dit no border kamp ?

Op dit moment bestaat het medisch team slechts uit een aantal mensen, die ervaring of kennis hebben over medische opvang, en die zich engageren om tegen de start van het no border kamp een medisch team uit te bouwen. Maar daarvoor hebben ze hulp van andere mnesen nodig

Zo’n medisch team voor een no border kamp bestaat uit zowel een

- medische eerste lijnsdienst voor het kamp zelf : advies en eerste lijnszorg, permanentie op het kamp zelf.

- Eerste hulp bij Acties : organiseren van mobiele medische teams dieop betogingen of acties tijdens het kamp meegaan om eventuele eerste hulp te kunnen bieden.

- traumacorner : betogingen , en de repressie die ermee samenhangt kunnen mensen zwaar raken, we willen daarom graag ook een plaats inrichten waar mensen die behoefte hebben om een gesprek te hebben over wat ze hebben meegemaakt kunnen langskomen en opgevangen worden.

De hoeveelheid en de kwaliteit van de medische begeleiding hangt af van de mensen die het medisch team ondersteunen op het kamp en het medisch materiaal dat we ter beschikking zullen hebben

Doel van het medisch team :

- Vooraf informatie geven over welke potentieel gevaarlijke situaties er in betogingen of acties kunnen plaatsvinden, en uitleg geven hoe men zich kan beschermen in deze situaties. Preventie dus

- Andere groepen opzoeken met wie we kunnen samenwerken

- Medisch materiaal vinden

- Vrijwilligers zoeken

- Ziekenhuizen en medische diensten contacteren om eventuele afsrpaken te maken

- Een etische code voor het medisch team ontwikkelen

Alle hulp zal meer dan welkom zijn en erg geapprecieerd worden.

3) Wat kan jij doen voor het medisch team :

Heb jij een auto ter beschikking die je wil gebruiken om het medisch team uit de nood te helpen ?

Wil je meehelpen om dit medisch team op poten te zetten

Heb jij zelf medisch materiaal op overschot,

heb je ervaring met EHBO of trauma opvang, ben je verpleger of dokter, ben jij iemand die veel ervaring heeft in grote betogingen en niet gemakkelijk panikeert

Wil jij je steentje bijdragen, ben je enthousiast om bij te leren over ehbA ?, contacteer dan : www.medicNBC_a_vluchteling.be

FAIRE UN DON

COMPTE BANCAIRE : 880-4955551-62
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0